Z historii przewodnictwa tatrzańskiego: 435 lat a może więcej | Po południowej stronie Tatr | Północne stoki Tatr | Takie były pocz±tki | Czas wojny, czas pokoju

Struktura organizacyjna: Władze | Koła przewodnickie zrzeszone w CPT Kontakt

Aktualno¶ci: Komunikaty | Imprezy, wydarzenia | Akty prawne 

Usługi przewodnickie: Jak zamówić przewodnika   

Strona główna

Z historii przewodnictwa tatrzańskiego

Stanisław Motyka - pierwszy przewodnik nie-góral

LATA MIĘDZYWOJENNE (1918-1939)

Po wojennej zawierusze kiedy to znaczna czę¶ć przewodników rozproszyła się po ¶wiecie lub zakończyła przewodnick± karierę, odnow± i reorganizacj± przewodnictwa tatrzańskiego zajęła się Sekcja Turystyczna Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, a od 1922 roku reaktywowana Komisja do Spraw Przewodnictwa . W jej skład powołano dwóch przewodników: Stanisława G±sienicę Byrcyna i Jędrzeja Marusarza Jarz±bka oraz tak znanych ludzi gór jak: Tadeusz Zwoliński, Wiktor Henryk Paryski, Józef Oppenheim i Wiktor Ostrowski. W tymże 1922 roku uprawnienia do prowadzenia wycieczek posiadało 25 przewodników (w tym sze¶ciu członków TOPR i czterech umiej±cych jeĽdzić na nartach), do 1939 roku liczba ta nie uległa zmianie. W 1935 roku opiekę nad przewodnictwem tatrzańskim przej±ł Klub Wysokogórski PTT.
Po stronie słowackiej przewodnictwo zostało zrzeszone w ramach powołanej przez "Klub Ceskoslovenskich Turistu" organizacji pod nazw± "Sbor Tatranskich Horskich Vodcov" (w 1935 roku po płd. stronie Tatr było 14 przewodników).
Z przewodnickich ciekawostek okresu międzywojennego warto przypomnieć, że w 1937 roku pierwszym przewodnikiem nie góralem, tak zwanym "przewodnikiem gentelmenem" został ceper, wybitny taternik - Stanisław Motyka.
Do najwybitniejszych przewodników okresu międzywojennego należeli min.:Jan G±sienica Daniel, Bartłomiej Obrochta, Stanisław G±sienica Byrcyn, Jędrzej Marusarz Jarz±bek (ojciec i syn), Józef G±sienica Tomków, Jakub Wawrytko starszy, Wojciech G±sienica Juhas oraz wspomniany wyżej Stanisław Motyka - najlepszy w¶ród przewodników taternik.

dalej »