Z historii przewodnictwa tatrzańskiego: 435 lat a może więcej | Po południowej stronie Tatr | Północne stoki Tatr | Takie były początki | Lata międzywojenne | Czas wojny, czas pokoju

Struktura organizacyjna: Koła przewodnickie zrzeszone w CPT Kontakt

Aktualności: Komunikaty | Imprezy, wydarzenia | Akty prawne 

Usługi przewodnickie: Jak zamówić przewodnika   

Strona główna

Struktura organizacyjna CPT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WŁADZE CPT

Władzami Centrum jest 11-osobowa Rada składająca się z delegatów poszczególnych kół przewodnickich. Wyłoniła ona zarząd w następującym składzie:

Krzysztof Kulesza - prezes
Maciej Bielawski - v-ce prezes
Robert Piwkowski - sekretarz,
Antoni Jacek Sznirch- skarbnik

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Janusz Konieczniak - przewodniczący
Grzegorz Bachleda
Wojciech Wilczek