Z historii przewodnictwa tatrzańskiego: 435 lat a może więcej | Po południowej stronie Tatr | Północne stoki Tatr | Takie były początki | Lata międzywojenne | Czas wojny, czas pokoju

Struktura organizacyjna: Władze | Kontakt

Aktualności: Komunikaty | Imprezy, wydarzenia | Akty prawne 

Usługi przewodnickie: Jak zamówić przewodnika  

Strona główna

Struktura organizacyjna CPT


KOŁA PRZEWODNICKIE ZRZESZONE W CPT

CPT jest reprezentantem wszystkich środowisk przewodników tatrzańskich zrzeszonych w:

* Akademickim Kole Przewodników Tatrzańskich_im. Zofii i Witolda H. Paryskich w strukturach Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie

* Klubie Przewodników Tatrzańskich PTTK-TPN w strukturach Oddziału Tatrzańskiego PTTK w Zakopanem

* Kole Przewodników Tatrzańskich im. Janusza Chmielowskiego w strukturach Oddziału Górnoślaskiego PTTK w Katowicach

* Kole Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki w strukturach Oddziału Krakowskiego PTTK w Krakowie

* Kole Przewodników Tatrzańskich im. Tadeusza Szczerby w strukturach Oddziału PTTK w Gliwicach

* Kole Przewodników Tatrzańskich PTTK im. Klimka Bachledy w strukturach Oddziału Tatrzańskiego PTTK w Zakopanem

* Stowarzyszeniu Międzynarodowych Przewodników Górskich "Lider"

* Stowarzyszeniu Przewodników Tatrzańskich im. Klemensa Bachledy w Zakopanem

* Stowarzyszeniu Wysokogórskich Przewodników Tatrzańskich