Z historii przewodnictwa tatrzańskiego: 435 lat a może więcej | Po południowej stronie Tatr | Północne stoki Tatr | Takie były początki | Lata międzywojenne | Czas wojny, czas pokoju

Struktura organizacyjna: Władze | Koła przewodnickie zrzeszone w CPT | Kontakt

Aktualności: Komunikaty | Imprezy, wydarzenia | Akty prawne 

Usługi przewodnickie: Jak zamówić przewodnika  

Strona główna

Koła przewodnickie zrzeszone w CPT
Patron Koła Janusz Chmielowski
 
 
 
 
KOŁO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH
IM. JANUSZA CHMIELOWSKIEGO W KATOWICACH

Po utworzeniu PTTK w 1950 roku i powołaniu w Katowicach Biura Obsługi Ruchu Turystycznego zrodziła się konieczność ujęcia w ramy organizacyjne ruchu przewodnickiego w Katowickim Okręgu PTTK. Najpierw utworzono sekcję przewodników przy Zarządzie Okręgu w ramach, której działała podsekcja przewodników tatrzańskich. W kwietniu 1953 roku ukształtowała się w pełni sekcja przewodników tatrzańskich przy Okręgu PTTK w Katowicach. Tą datę i to wydarzenie, Koło z Katowic przyjmuje obecnie za początek swojego istnienia. Sekcja miała 17 - tu członków założycieli. Ludzi tych, pochodzących z różnych stron Polski łączyło umiłowanie Tatr. W większości byli to ci sami ludzie, co parę lat wcześniej tworzyli na Śląsku podstawy organizacyjne Klubu Wysokogórskiego. 16 maja 1956 roku Sekcja przekształciła się w koło Przewodników Tatrzańskich w Stalinogrodzie (oficjalna nazwa Katowic w tym czasie). Na przełomie lat 50 i 60 - tych trwały perturbacje z weryfikacją uprawnień członków Koła do momentu, kiedy to Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK w Krakowie takiej weryfikacji dokonała. Pierwszy kurs przewodnicki organizowany przez Koło rozpoczyna się w październiku 1963 roku. W 1965 roku Zarząd Koła, z powodu braku zleceń dla przewodników, podejmuje uchwałę o przekazaniu niektórych swoich członków do macierzystych oddziałów PTTK. Ten niezbyt fortunny krok spowodował duże i nieodwracalne straty personalne w Kole. W maju 1968 roku nasi przewodnicy wzięli udział w pogrzebie nestora polskiego taternictwa - Janusza Chmielowskiego. Z okazji 30 - lecia istnienia Koła, 19.11.1983 roku, odbyła się w Katowicach uroczysta sesja jubileuszowa, na której nadano Kołu imię Janusza Chmielowskiego. Od tego też czasu Koło opiekuje się grobem swojego patrona. W 1993 roku Koło Katowickie obchodzi w Zakopanem swoje 40 - lecie, rozpoczyna się także nowy kurs przewodnicki. W czerwcu 1998 roku Koło przy pomocy finansowej sponsorów ustawiło na grobie patrona głaz granitowy przypominający swym kształtem Mnicha, a we wrześniu i październiku tego roku obchodzono uroczyście 45 - lecie istnienia. Obecnie w naszym Kole zrzeszonych jest około 20 członków, którzy w różnym wymiarze podejmują się pracy przewodnickiej. Wielu z nich realizuje swe górskie pasje będąc członkami także innych organizacji o charakterze turystycznym czy taternickim. Niektórzy specjalizują się również w organizowaniu wyjazdów w inne ciekawe rejony górskie.

Opracował Jacek Nowok