Z historii przewodnictwa tatrzańskiego: 435 lat a może więcej | Po południowej stronie Tatr | Północne stoki Tatr | Takie były początki | Lata międzywojenne | Czas wojny, czas pokoju

Struktura organizacyjna: Władze | Koła przewodnickie zrzeszone w CPT Kontakt

Aktualności: Imprezy, wydarzenia | Akty prawne 

Usługi przewodnickie: Jak zamówić przewodnika   

Strona główna

Aktualności
AKTY PRAWNE


Przepisy regulujące zasady wynajmowania przewodnika przy wycieczkach górskich
  • Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 z pózniejszymi zmianami (Dz.U. 2014 poz.196)

  • Zarządzenie Nr 15/2013 Dyrektora TPN z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązku zapewnienia opieki przewodnika górskiego tatrzańskiego na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.