Z historii przewodnictwa tatrzańskiego: 435 lat a może więcej | Po południowej stronie Tatr | Północne stoki Tatr | Takie były początki | Lata międzywojenne | Czas wojny, czas pokoju

Struktura organizacyjna: Władze | Koła przewodnickie zrzeszone w CPT Kontakt

Aktualności: Komunikaty | Imprezy, wydarzenia  Akty prawne 

Usługi przewodnickie: Jak zamówić przewodnika 


-----------------------------------------------------------

WITAMY NA STRONIE WWW 
CENTRUM PRZEWODNICTWA TATRZAŃSKIEGO
Specyfika przewodnictwa tatrzańskiego od lat wymagała odrębnego traktowania, specjalnej uwagi, troski a przede wszystkim stałych konsultacji. Niestety, szczególnie w ostatnich latach tego wszystkiego brakowało. Nasze tatrzańskie problemy coraz częściej "ginęły" lub były niedoceniane. Brak konsultacji  "zaowocował" m.in. licznymi błędami i nonsensami w nowo uchwalonych ustawach i rozporządzeniach regulujących sprawy przewodnictwa i pilotażu. Dlatego też postanowiliśmy wziąć sprawy we własne ręce i zacząć mówić własnym głosem.
W 1999 roku w miejsce dotychczasowego Centrum PTTK i TPN powstało niezależne stowarzyszenie przewodnickie o nazwie: Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego (CPT) z siedzibą w Zakopanem. CPT tworzy 5 oddziałów PTTK zrzeszających tatrzańskie koła przewodnickie, Stowarzyszenie Przewodników Tatrzańskich im.Klemensa Bachledy z Zakopanego, Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewodnikow Górskich "Lider" oraz Stowarzyszenie Wysokogórskich Przewodników Tatrzańskich.

 

Do najważniejszych statutowych zadań Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego należą m.in.:

* szkolenie i egzaminowanie kandydatów na przewodników tatrzańskich oraz prowadzenie wszelkich form szkolenia dla przewodników zrzeszonych w CPT
* koordynowanie działalności kół przewodnickich w zakresie przewodnictwa tatrzańskiego
* współpraca z parkami narodowymi występującymi na terenie uprawnień
* współpraca z urzędami administracji państwowej i samorządowej
* współpraca z właściwymi organami ustawodawczymi w opiniowaniu opracowywanych ustaw i rozporządzeń dotyczących przewodnictwa
* współpraca z innymi organizacjami przewodnickimi w kraju i zagranicą
* czuwanie nad zachowaniem właściwego poziomu merytorycznego i etycznego wśród przewodników tatrzańskich

 

 

  


© T.Dzięgielewski(grafika) 2003