KOŁA (STOWARZYSZENIA) PRZEWODNICKIE ZRZESZONE W CPT:

CPT jest reprezentantem wszystkich środowisk przewodników tatrzańskich w Polsce zrzeszonych w:

AKPT

 1.  Akademickim Kole Przewodników Tatrzańskich im. Zofii i Witolda H. Paryskich w strukturach Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie

Strona: http://akpt.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/Akademickie-Ko%C5%82o-Przewodnik%C3%B3w-Tatrza%C5%84skich-416195125831488

Email: akpt@akpt.pl

PTTK

2. Klubie Przewodników Tatrzańskich PTTK-TPN w strukturach Oddziału Tatrzańskiego PTTK w Zakopanem

Strona: http://www.klub-przew.home.pl/

Facebook:

Email: klub-przew@home.pl

PTTK Katowice

3. Kole Przewodników Tatrzańskich im. Janusza Chmielowskiego w strukturach Oddziału Górnośląskiego PTTK w Katowicach

Koło im Macieja Sieczki w Krakowie

4. Kole Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki w strukturach Oddziału Krakowskiego PTTK w Krakowie

Strona: https://przewodnicy-tatry.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/KPTsieczki/

Email: sieczki@przewodnicy-tatry.pl


5. Kole Przewodników Tatrzańskich im. Tadeusza Szczerby w strukturach Oddziału PTTK w Gliwicach

Strona: http://www.przewodnicytatrzanscy.gliwice.pttk.pl/

Facebook:

Email: asznirch@interia.pl

PTTK

6. Kole Przewodników Tatrzańskich PTTK im. Klimka Bachledy w strukturach Oddziału Tatrzańskiego PTTK w Zakopanem

Strona: http://www.zakopanepttk.pl/kolo-przewodnikow-pttk/

Facebook: https://www.facebook.com/pttk.zakopane

Email: biuro@zakopanepttk.pl

SPT Zakopane

7. Stowarzyszeniu Przewodników Tatrzańskich im. Klemensa Bachledy w Zakopanem

Strona: https://www.przewodnictwo.org/

Facebook: https://www.facebook.com/sptzakopane

Email: zarzad@przewodnictwo.org

SWPT

8. Stowarzyszeniu Wysokogórskich Przewodników Tatrzańskich w Zakopanem

Strona: https://www.swpt.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/przewodnicy.swpt

Email: firmamoko@wp.pl