WITAMY NA STRONIE WWW 

CENTRUM PRZEWODNICTWA TATRZAŃSKIEGO

Dynamiczny rozwój rozmaitych form aktywności górskiej (turystyka, wspinaczka, narciarstwo wysokogórskie), wraz z coraz większą różnorodnością oczekiwań miłośników górskich wrażeń nałożył na przewodników tatrzańskich obowiązek stałego udoskonalania i unowocześniania swoich umiejętności tak aby  spełniać oczekiwania i najwyższe światowe standardy. Pragnąc mieć także wpływ na treść i jakość przepisów prawa odnoszących się do naszego zawodu (przewodnik tatrzański – zawód regulowany) postanowiliśmy wziąć sprawy we własne ręce i w 1999 roku założyliśmy niezależne stowarzyszenie przewodnickie o nazwie: Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego (CPT) z siedzibą w Zakopanem. Do CPT należą wszystkie stowarzyszenia przewodników tatrzańskich w naszym kraju - 5 oddziałów PTTK zrzeszających tatrzańskie koła przewodnickie, Stowarzyszenie Przewodników Tatrzańskich im. Klemensa Bachledy oraz Stowarzyszenie Wysokogórskich Przewodników Tatrzańskich w Zakopanem. Siedzibą CPT jest Zakopane i tutaj też odbywają się zebrania Rady CPT, na której spotykają się reprezentanci wszystkich stowarzyszeń zrzeszających przewodników tatrzańskich.